Vanaf 1 april 2023 mogen alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte toestellen (cv-ketels, geisers, gaskachels en gasgestookte sfeerhaarden). Het rookgasafvoerkanaal is een belangrijk onderdeel uit deze Gasketelwet.

Zoals u wellicht bekend is, werken wij al jaren volgens strenge normen en eisen. Met gepaste trots kunnen wij daar nu ook de CO-vrij certificering aan toevoegen. Na het volgen van de nodige opleidingen door onze medewerkers, het implementeren van de eisen uit de BRL 6000-25 in ons management systeem en een externe audit uitgevoerd door de Kiwa, mochten wij op 1 december 2023 ons certificaat in ontvangst nemen.

Sinds de Gasketelwet in werking is getreden bent u, als consument, verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor installatie, onderhoud of reparatie aan uw gasgestookte toestel en/of het rookgasafvoerkanaal. Zelf ‘klussen’ aan dit soort installaties of werkzaamheden laten uitvoeren door een niet-gecertificeerd bedrijf is verboden en zelfs strafbaar.

CO-vrij gecertificeerde bedrijven herken je aan het CO-vrij logo en zijn te vinden in het register gasverbrandingsinstallaties. Een vakman draagt bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor een gecertificeerd bedrijf te werken. Staat een bedrijf niet in dit register dan is deze niet gecertificeerd.

VCA is een afkorting voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het doel van VCA is dat men veilig(er) werkt waardoor het aantal arbeidsongevallen op risicovolle werkplekken wordt beperkt of voorkomen.

Jaarlijks worden wij getoetst door een auditor van een certificerende instelling. Na iedere 3 jaar volgt een volledige her-certificering.

Vittali hecht veel waarde aan de VCA certificering. Met dit certificaat wordt immers de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Wij laten hiermee zien dat wij veilig en gezond werken belangrijk vinden en onderscheiden ons op deze manier als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

Via de volgende link vindt u details over de VCA* certificering van Vittali.  Klik hier

ASPB

Vittali vof is aangesloten bij de ASPB. Deze afkorting staat voor Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond en is de landelijke organisatie van schoorsteenveegbedrijven in Nederland. De bond werd na de oorlog, in december 1945, opgericht ter voorkoming van de beunhazerij in het vak. De bond is door onze familie opgericht, in de persoon van P.W. Vittali. Zie onderstaand krantenartikel.

Daarom hebben onze medewerkers de opleiding Meester-schoorsteenveger-ASPB of Gezel-Schoorsteenveger-ASPB gevolgd en zijn zij in het bezit van deze diploma’s. Op de website van de ASPB wordt ons bedrijf dan ook aangeduid met 2 ** wat staat voor het in bezit zijn van deze diploma’s.


ASPB vittali