Installatietechniek

RVS flexibele kanalen

Afvoerkanaal voor CV-ketels

De nieuwe Gasketelwet schrijft voor dat bedrijven per 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn voordat zij mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties. Vanaf deze datum is een bedrijf in overtreding wanneer er zonder geldig certificaat aan gasverbrandingsinstallaties wordt gewerkt.

Een belangrijk onderdeel binnen de gasketelwet is het rookgasafvoerkanaal. Er is in de wet vastgelegd dat het rookgasafvoerkanaal bij ketelwisseling tevens vervangen dient te worden. Een rookgasafvoerkanaal gaat immers gemiddeld een ‘ketelleven’ mee. Alleen wanneer een rookgasafvoerkanaal aantoonbaar jonger dan 5 jaar is en nog in goede staat verkeerd kan deze worden aangesloten op een nieuwe cv-ketel.

De Gasketelwet is het resultaat van een uitgevoerd onderzoek naar de gevaren van koolmonoxide. Uit dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2015) blijkt dat veel koolmonoxide ongevallen ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van (onkundige)installateurs. Waar men eerder dacht dat alleen de oude ketels voor problemen zorgen, kwam uit het onderzoek naar voren dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv-installaties.  Om de installatiebranche te professionaliseren en de veiligheid beter te waarborgen heeft de Rijksoverheid besloten CO-certificeringen verplicht te maken en is de Gasketelwet opgesteld.

Gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks door de certificerende instantie getoetst of deze nog voldoen aan de eisen van de BRL6000-25. De handhaving van de wet wordt uitgevoerd door gemeentelijke instanties.

Als u een nieuwe CV-ketel aanschaft, dan kunnen wij het rookgasafvoerkanaal hiervoor verzorgen. Wij dienen te allen tijde eerst een voorinspectie uit te voeren. Meestal worden wij aangestuurd door de leverancier van de ketel, waarna wij op die manier met u in contact komen. Wij werken samen met o.a. Feenstra, Warmland, Warmgarant, Feiken, CV-Reparatie Amsterdam e.a. 

Een belangrijk onderdeel bij de aanleg van een nieuwe CV-ketel is de benodigde schone lucht. Vaak wordt schone lucht via de gevel naar binnen gehaald. Dit hoeft echter niet altijd. Er zijn situaties waarbij wij de afvoer concentrisch kunnen aansluiten. Dat wil zeggen, dat we de lucht uit hetzelfde kanaal halen als waar we de afvoer in plaatsen. Middels het plaatsen van een broekstuk en onze zelf ontworpen Vittakap, is het schone lucht probleem dan in 1 keer opgelost.

Installatietechniek

De 2e afvoer van links is een door ons geplaatste afvoer afgewerkt met een Vittakap.

 

Afvoerkanaal voor open haard, houtkachel, gaskachel enz.

Wanneer uw bestaande schoorsteenkanaal gebreken vertoont, bijvoorbeeld ten gevolge van brandschade, lekkage of ouderdom, dan kunnen wij deze voorzien van een rvs flexibele binnenvoering. Afhankelijk van de diameter van uw bestaande kanaal, kunnen wij deze flexibele buizen in elke gewenste diameter voor u plaatsen.*

Hoe gaan wij te werk?

  • Nadat wij een camera inspectie bij u hebben uitgevoerd en een inspectierapport met onze bevindingen en advies hebben uitgebracht, kunnen wij de flexibele buis plaatsen in het bestaande (schoorsteen)kanaal .
  • Wij plaatsen de rvs flex binnenvoering vanaf het dak het afvoerkanaal in. Hierna wordt deze gekoppeld aan uw stooktoestel. U beschikt nu over een compleet nieuw rookgasafvoerkanaal en u kunt weer veilig stoken.

De rvs flex waarmee wij werken is CE gecertificeerd, goedgekeurd volgens NEN 6062 en mag volgens het Bouwbesluit worden toegepast voor vaste brandstof. Onze buizen zijn ook 100% gas- en waterdicht en bestand tegen 1000+ graden. Veiliger is er niet.

*Wij leveren afvoerkanalen in diameters van 50mm tot 350mm.

CLV systeem

Wat is een CLV systeem? CLV staat voor Combinatie Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer.

Dit systeem komt vaak voor in flatgebouwen met meerdere woonlagen, zoals bijvoorbeeld een galerijflat en een appartementengebouw (VvE). Op elke verdieping van het gebouw zijn een of meerdere woningen met elk zijn eigen verwarmingsketel. Wanneer deze ketels per verdieping op hetzelfde luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerkanaal zijn aangesloten, spreekt men over een volledig CLV systeem. 

De meeste CLV systemen zijn in de jaren 90 geplaatst. Er werden toen vooral VR ketels op aangesloten. In de regel zijn deze systemen van aluminium gemaakt en hebben geen oneindige levensduur. Gezien de leeftijd is het dan ook noodzaak dat deze CLV systemen worden gekeurd. 

Praktijkvoorbeeld: een bewoner van een appartementencomplex heeft op eigen initiatief een nieuwe HR ketel laten plaatsen. Het bestaande aluminium afvoerkanaal heeft hij niet laten vervangen. De nieuwe HR ketel is, in tegenstelling tot de vorige VR ketel, veel meer condenserend. Dit condens bevat een zeer hoge zuurgraad welke zeer agressief reageert op het bestaande aluminium afvoerkanaal. Het kanaal zal uiteindelijk gaan lekken. Resultaat; levensbedreigende situaties binnen de woningen onderling.

Wij kunnen dit met een relatief simpele ingreep oplossen door ervoor te zorgen dat iedere woning een eigen individuele afvoer krijgt. Je voorkomt hiermee dat niet het gehele systeem hoeft te worden vervangen. Hiermee worden onnodig hoge kosten vermeden. Noodzakelijk is dat bij een dergelijke aanpassing alle etages meedoen.

CLV systeem

Oud CLV systeem

CLV systeem

Nieuw rookgasafvoersysteem in wording

CLV systeem

Door ons vernieuwd rookgasafvoersysteem

RVS dubbelwandige kanalen

Heeft uw woning geen bestaand schoorsteenkanaal, maar wilt u wel graag een open haard of houtkachel plaatsen, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Door middel van een dubbelwandig (geïsoleerd) systeem, creëren wij een geheel nieuw rookkanaal in uw woning.  Het voordeel van plaatsen van een dubbelwandig kanaal is dat deze op iedere gewenste plek in de woning geplaatst kan worden. Wij adviseren u graag.