Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk giftig gas dat u niet kunt zien, ruiken of proeven. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd. Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Een verstopt of niet goed onderhouden schoorsteenkanaal kan koolmonoxide veroorzaken. Ook een niet juist aangesloten CV kan tot koolmonoxide leiden. Goed ventileren is áltijd belangrijk. Het onderhoud aan het ventilatiesysteem in uw woning is hierbij ook van groot belang.

Wanneer u last krijgt van vermoeidheid, verwarring, hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid, dan kan er sprake zijn van koolmonoxide in uw woning. Een teveel aan koolmonoxide leidt al snel tot bewusteloosheid en heeft bij niet tijdig ingrijpen onherroepelijk een dodelijke afloop. Vermoedt u de aanwezigheid van koolmonoxide in uw woning, zet dan direct de ramen wijd open, draai de gaskraan dicht en schakel hulp in.