Creosoot is een teerachtige, zeer brandbare laag die zich hecht aan de wanden van het rookkanaal. Creosoot ontstaat door onvolledige ontbranding van hout in uw kachel. Bij gebruik van vochtig hout en een te lage verbrandingstemperatuur, verbrandt het hout onvolledig. Niet verbrande rookdelen hechten zich aan de binnenkant van het rookkanaal en vormen een laag koolteer. Deze koolteer wordt creosoot genoemd. Rookkanalen met een knik moeten hierom extra goed geveegd worden. De kans op afzetting van creosoot is hierbij namelijk groter.