Ventileert u wel voldoende? Het is belangrijk dat wanneer uw kachel brandt, er goed geventileerd wordt. Het kan ook zijn dat uw schoorsteen verstopt zit. Verstopte schoorstenen kunnen gevaarlijk zijn. Er bestaat dan een kans dat er zich koolmonoxide in uw woning bevindt. Neem contact met ons op, zodat wij uw schoorsteen kunnen controleren op mogelijke verstoppingen.